Chỉ tiêu chất lượng

- Độ mịn cao
- Màu sắc: Xám
- Cường độ xi măng luôn có độ dư mác lớn, tiết kiệm lượng xi măng sử dụng
- Tăng độ bền vững theo thời gian
- Chất lượng luôn đảm bảo ổn định
- Tránh sự rạn nứt do nhiệt độ
- Giá thành cạnh tranh
- Đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260 : 1997
- Phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 : 2008

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

CÁC CHỈ TIÊU

ĐVT TIÊU CHUẨN VIỆT NAM KẾT QUẢ

1. Hoạt tính cường độ nén                   
          + 3 ngày (3 days)
          + 7 ngày (7 days)
          + 28 ngày (28 days)

 N/mm2
Mpa
 TCVN 6016:1995

13,6
26,1
30,0

2. Độ ghiền mịn
          + Lượng sót sàng 0.09mm (R009)
          + Bề mặt riêng


%
cm2/g 

 TCVN 4030:2003

3,1
3591

3. Thời gian đông kết
          + Thời gian bắt đầu
          + Thời gian kết thúc

 Phút  TCVN 6017:1995

 
185 min
250 min

4. Lượng nước tiêu chuẩn

 %   TCVN 6017:1995  26,6

5. Độ ổn định thể tích

 mm  TCVN 6017:1995  0,15

6. Khối lượng riêng

 g/cm3  TCVN 4030:2003  3

 7. Hàm lượng anhydric sunfuric (SO3)

 %  TCVN 141:2008 1,7

 

Phút