Lavabo

LAVABO LIỀN BÀN

LTM750AF4#D10

Kết hợp tay gạt đơn

Chiều cao chậu rửa: 850mm

la-va-bo-lien-ban- LTM750AF4D10

LTM754AU2#D10

Kết hợp tay gạt đơn

Chiều cao chậu rửa: 845mm

la-va-bo-lien-ban-LTM754AU2

LTM755AF2#D10

Kết hợp tay gạt đơn

Chiều cao chậu rửa: 800mm

la-va-bo-lien-ban- LTM755AF2

LAVABO ÂM BÀN

LAVABO ĐẶT TRÊN BÀN

LAVABO ÁP TƯỜNG