Phụ kiện

PHỤ KIỆN DÒNG VBS 2900

VBS 2905


Đầu giữ thanh treo

                  vbs-2905

VBS 2904


Dĩa đựng xà phòng

                 vbs-2904 

VBS 2903


Giá để ly

                     vbs-2903

VBS 2902


Giá treo giấy vệ sinh

                     vbs-2902

VBS 2901


Thanh treo khăn

  vbs-2901

PHỤ KIỆN DÒNG VTB 900

VTB 905


Đầu giữ thanh treo

                   vtb-905

VTB 904


Dĩa đựng xà phòng

                   vtb-904

VTB 903


Giá để ly

               vtb-903

VTB 902


Giá treo giấy vệ sinh

                vtb-902

VTB 901


Thanh treo khăn

vtb-901