Các thông số sản phẩm

Bột trét tường dùng cho ngoại thất

Bột trét tường dùng cho nội thất

Tên đặc tính
Giá trị
Tiêu chuẩn chất lượng
Màu sắc Trắng
Độ mịn (còn lại trên mặt sáng 0.08mm) 4% TCVN 7239 : 2003
Khối lượng thể tích (tỷ trọng) 990 g/dm³ TCVN 7239 : 2003
Thời gian đông kết

Bắt đầu: 3 giờ 00 phút

Kết thúc: 5 giờ 10 phút

TCVN 7239 : 2003
Độ giữ nước 99.5% TCVN 7239 : 2003
Độ cứng bề mặt sau 96 giờ (4 ngày) 40 x 20 TCVN 7239 : 2003
Độ bám dính bề mặt sau 24 giờ (1 ngày) 0.3N/mm² TCVN 7239 : 2003
Độ bền nước
(ngâm mẫu trong nước sau 96 giờ ở nhiệt độ phòng)
Không bong rộp TCVN 7239 : 2003
Khả năng chống thấm Tốt
Độ phủ lý thuyết 0.95 kg/mm²