Bồn cầu

BỒN CẦU 1 KHỐI

CW24N

 Hệ thống xả: Xả xoáy êm ái

 Lượng nước xả: Đại / Tiểu 6L

 Tâm xả: 300 mm

 thiet-bi-ve-sinh-CW24N

CW20

Hệ thống xả: Xả xoáy

Lượng nước xả: Đại / Tiểu 6L

Tâm xả: 200 mm

thiet-bi-ve-sinh-CW200

VA2064C

Hệ thống xả: Xả xoáy

Lượng nước xả: Đại 6L/ Tiểu 4.5L

Tâm xả: 300 mm

Chức năng làm sạch

Chức năng tạo sự sảng khoái

thiet-bi-ve-sinh-VA2064C

VA1006

Hệ thống xả: Xả xoáy

Lượng nước xả: Đại 6L / Tiểu 4.5L

Tâm xả: 300 mm

thiet-bi-ve-sinh-VA1006

VA1007

Hệ thống xả: Xả xoáy

Lượng nước xả: Đại 6L / Tiểu 4.5L

Tâm xả: 300 mm

thiet-bi-ve-sinh-VA1007

 

 

 

 BỒN CẦU 2 KHỐI

VA055P

Hệ thống xả: Xả thẳng

Lượng nước xả: Đại 6L / Tiểu 4.5L

Tâm xả: Kiểu gắn vào tường nên không quan trọng tâm xả.

thiet-bi-ve-sinh-VA055P

VA064S

Hệ thống xả: Xả thẳng

Lượng nước xả: Đại 6L / Tiểu 4.5L

Tâm xả: 140 mm

thiet-bi-ve-sinh-VA064S

VA768

Hệ thống xả: Xả xoáy cực mạnh

Lượng nước xả: Đại 6L / Tiểu 5L

Tâm xả: 300 mm

thiet-bi-ve-sinh-VA768

VA566

Hệ thống xả: Xả xoáy

Lượng nước xả: Đại 6L / Tiểu 5L

Tâm xả: 300 mm

thiet-bi-ve-sinh-VA566

VA057S

Hệ thống xả: Xả thẳng

Lượng nước xả: Đại / Tiểu 6L

Tâm xả: 300 mm

 thiet-bi-ve-sinh-VA057S