DIC: tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2013

Ngày 21/6/2013 tại Trung tâm Hội nghị Metropole, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC – INTRACO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 một cách thành công với sự tham dự của các cổ đông, cùng đại biểu khách mời là các đại diện lãnh đạo của các đơn vị, ngân hàng, đối tác, nhà đầu tư và các cơ quan thông tấn báo chí.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau: doanh thu thuần đạt 1.182.236 triệu đồng; tương đương 116,09% so với năm 2011; lợi nhuận trước thuế đạt 10.813 triệu đồng, tương đương 59,09 % so với năm 2011; tổng tài sản đạt 647.975 triệu đồng, tăng 103,8% so với cuối năm 2011. Kế hoạch năm 2013, DIC dự kiến đạt 1.690.784 triệu đồng giá trị tổng sản lượng, doanh thu đạt 1.508.476 triệu đồng, tăng 127,6% so với 2012 và lợi nhuận trước thuế đạt 16.446 triệu đồng, tăng 152,09% so với 2012.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế năm 2013 của Việt Nam vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn, các thành viên trong Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên công ty vẫn sẽ cố gắng vượt qua với hy vọng trong năm 2013 công ty sẽ đạt kết quả kinh doanh tốt hơn năm 2012, cụ thể là sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của công ty sẽ tăng khoảng 30%. Để đạt được những con số mong muốn này, DIC sẽ triển khai những công tác cụ thể như: khắc phục những mảng hoạt động đã làm giảm lợi nhuận hợp nhất của DIC năm 2012, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu clinker của DIC với việc hợp tác với các Tập đoàn lớn như Holcim (Singapore) và Itochu (Nhật); nâng tỷ lệ sở hữu tại Minh Phong – Công ty thành viên của DIC từ 49% lên 51% nhằm ghi nhận doanh thu và lợi nhuận của Minh Phong vào DIC; tìm kiếm thị trường xuất khẩu xi măng và cho vận hành dây chuyền sơn giúp DIC tiết giảm 15 - 20% chi phí nguyên vật liệu trong lĩnh vực sản xuất ngói màu theo công nghệ Nhật Bản.

Sau đây là một số hình ảnh:

337-1

Đón tiếp cổ đông và khách mời

307-2


Đông đảo đại biểu, khách mời và quý cổ đông tham dự

337-3

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Hải phát biểu 

337-4

Phó Tổng Giám đốc báo cáo tình hình kinh doanh 2012

337-5

Các nhà đầu tư đang theo dõi và tập trung lắng nghe