Xây dựng nhà máy sản xuất gạch bê tông siêu nhẹ

- Địa điểm: Tại khu Công nghiệp Xuân Thới Thượng - Huyện Hóc Môn
- Công suất: 80m3/ca, 24.960 m3/năm thứ nhất, sản lượng tăng từ 1,5 đến 2 lần trong hai năm  tiếp theo.
- Tổng vốn đầu tư: 17.358.015.600 đồng
- Thời gian hoàn vốn: 2 năm 10 tháng.