Xây dựng nhà máy chế biến cao su SVR 3L

- Địa điểm: Xã Tân Lợi - Huyện Đồng Phú - Tỉnh Bình Phước
- Công suất: 6.000 tấn/năm
- Tổng vốn đầu tư: 10.297.878.000 đồng
- Thời gian hoàn vốn: 4 năm 8 tháng