Xây dựng nhà máy sản xuất gạch Tuynel

- Địa điểm: Huyện Tánh Linh - Tỉnh Bình Thuận
- Công suất: 40 triệu viên/năm
- Tổng vốn đầu tư: 40.002.500.000 đồng
- Thời gian hoàn vốn: 5 năm 3 tháng.