Phòng ban

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC

Địa chỉ: Lầu 9, 13-13 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 84-(8) 3931 0504/8639/1966  Fax: 84 - (8) 38439279

Bộ phận Chức vụ
Người phụ trách            
Ext
BỘ PHẬN KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG (NGÓI MÀU) Giám đốc BP Dương Đình Thái 22
BỘ PHẬN KINH DOANH SẮT THÉP Giám đốc BP  Đoàn Hải Nam 19
BỘ PHẬN KINH DOANH NỘI ĐỊA (CLINKER) Giám đốc BP Nguyễn Hồng Sơn 12
BỘ PHẬN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU (CLINKER) Giám đốc BP Hoàng Phùng Vũ 21
BỘ PHẬN KINH DOANH GỖ Giám đốc BP Nguyễn Thanh Thế 29
BỘ PHẬN KINH DOANH THAN ĐÁ Giám đốc Bp Hoàng Văn Thiệm 40